15 lipca 2020

Najlepsze technologie multimedialne i dotykowe

Jeżeli szukasz firmy o ogromnym doświadczeniu, profesjonalnej i godnej zaufania to bardzo dobrze trafiłeś. Opisywane usługi należą do jednej z najepszych firm zajmujących się technologiami multimedialnymi.

Technologie multimedialne w nauczaniu dzieci

Obrazy wyrażają więcej niż słowa. Dzięki rozwojowi technologii multimedialnej, interaktywne narzędzia świetnie sprawdzają się jako środki nauczania, a przy tym są niezawodnym elementem dziedziny rozrywki. Właśnie z tego powodu powstał nowy termin „edutainment”, który określa oprogramowanie łączące elementy edukacyjne (education) oraz zabawowe (entertainment), przy czym każdy z elementów składowych odgrywa znaczącą rolę.

Popularność multimediów w edukacji wynika z tego, że łączą one wiele różnych środków przekazu, które wzajemnie się przenikają. Oznacza to, że w ramach jednej prezentacji w interakcje wchodzą – tekst, obrazy, animacje, narracje, wideo oraz muzyka. Takie podejście pedagogiczne znane już jest z XVII w., kiedy teoretyk dydaktyki Jan Amos Komeński opracował regułę polisensoryzmu, propagującą poznawanie świata za pomocą różnych zmysłów. Łatwo dostępne i poste w użytkowaniu multimedia otwierają przed edukacją dzieci zupełnie nowe możliwości.

Poznawanie wielozmysłowe jest ważne
Pamiętajmy, że multimedia są interaktywne, co oznacza, że dziecko nie będzie pasywnym odbiorcą przekazywanych treści. Osoba ucząca się może też samodzielnie określać tempo oraz kierunek zdobywania nowej wiedzy. Do zalet stosowanie multimedialnych pakietów edukacyjnych należą: dopasowanie metod nauczania, czyli uczenia się zgodnie z konkretnymi możliwościami intelektualnymi, upodobaniami i przyzwyczajeniami dziecka. Takie narzędzia powodują też, że proces uczenia się staje się o wiele bardziej atrakcyjny niż stare metody, a przekazywane treści są łatwiej zapamiętywane przez zastosowanie różnorodnych form prezentacji. Istotnym elementem jest też wydłużenie czasu koncentracji uczącego się dziecka w porównaniu z konwencjonalnym nauczaniem grupowym, poprzez zmianę mediów prezentacji i stylu nauczania. Warto też wspomnieć o tym, że multimedia zwiększają zdolności postrzegania, ponieważ ud uczącego się dziecka wymagana jest aktywność. Najważniejsze jest jednak to, że nowe rozwiązania przyczyniają się do znaczącego wzrostu trwałości efektów nauczania, przez oddziaływanie obrazu oraz dźwięku na sferę emocjonalną uczącego się.

Kategorie oprogramowania i materiałów multimedialnych
Na pewno warto zwrócić uwagę na programy nauczająco-ćwiczeniowe, które pomagają w nabywaniu, utrwalaniu i usystematyzowaniu wiedzy oraz kształtujące umiejętności praktyczne ucznia. Równie ciekawe są programy testujące, umożliwiające sprawdzenie stopnia przyswojenia i rozumienia wiedzy przez ucznia. Dobrze sprawdzają się programy łączące różne, uzupełniające się media w nauczaniu języków obcych. Świetną zabawą edukacyjną są galerie multimedialne, zawierające grafikę, zdjęcia, ilustracje na różne tematy oraz galerie audio, wyposażone w edukacyjne podcasty.